Please follow and like us:

YFIM LÀ GÌ?

YFIM là một nhánh độc lập của YFI. Nó là một ứng dụng di động phi tập trung của YFI. Nền tảng này tổng hợp nhiều giao thức. Khi người dùng gửi tiền, nền tảng sẽ tự động phân bổ tiền của người dùng theo thỏa thuận hiện tại với doanh thu cao nhất và đặt tên cho người dùng Để chứng minh quyền và lợi ích của Mã thông báo YFIM, người dùng có thể rút mã thông báo đã ký gửi ban đầu và thu nhập tương ứng thông qua Mã thông báo YFIM.

CÁCH NHẬN 0.1 YFIM VÀ NHIỀU HƠN

  1. Chuẩn bị 1 địa chỉ ví ETH (Myether, Metamark…)
  2. Truy cập vào website của YFIM
  3. Tìm tới ô địa chỉ ETH và dán địa chỉ ví của bạn vào và click SUBMITYFIM
  4. Kéo lên góc trái website bạn sẽ thấy tài khoản hiển thị 0.1 YFIMYFIM
  5. Để nhận thêm YFIM bạn hãy giới thiệu bạn bèn tham gia, mỗi một ref bạn sẽ nhận được thêm 0.1 YFIM, link reference của bạn ở phía dưới YFIM
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *